Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

OUC

Office of Unified Communications
 

DC Agency Top Menu

-A +A
Bookmark and Share

Vietnamese (Tiếng Việt)

This page contains information about Office of Unified Communications services for Vietnamese speakers.

Tên Cơ Quan: Văn Phòng Truyền Thông Thống Nhất

Trình Bày Nhiệm Vụ: Nhiệm vụ của OUC (Office of Unified Communications, hay Văn Phòng Truyền Thông Thống Nhất) là nhanh chóng ứng phó một cách chuyên nghiệp và ít tốn kém với những cú gọi dịch vụ khẩn cấp (911) và không khẩn cấp (311) trong phạm vi Quận. OUC cũng điều phối và quản lý tập trung (trên toàn quận) dịch vụ vô tuyến âm thoại cùng với các hệ thống và nguồn tài lực truyền thông khác (không dây, chuyển dữ liệu) liên quan đến vấn đề an toàn công cộng.

Mô Tả Các Phân Ban:

311 - Tổng Đài Dịch Vụ 311 (311 Call Center Operation) cống hiến toàn bộ dịch vụ cho những cử tri, cư dân và khách viếng nào muốn tìm thông tin, số điện thoại và dịch vụ trong thành phố. Dịch Vụ có mục đích giúp công chúng dễ giao tiếp với chánh quyền thành phố hơn. Có thể dùng 311 để định lịch biểu dịch vụ, chẳng hạn như lấy rác, sửa chữa ổ gà, dọn dẹp đồ vật cồng kềnh, và thu gom vật phẩm tái chế. Cũng có thể gọi 311 để trình báo chưa thực hiện dịch vụ vệ sinh đã định, hỏi số điện thoại và giờ giấc làm việc của các cơ quan trong thành phố, và giải quyết những vấn đề khác liên quan đến dịch vụ khách hàng.

Làm thế nào để liên lạc với dịch vụ 311?

  1. Gọi 3-1-1, 24 giờ một ngày, 365 ngày một năm
  2. Đệ nộp yêu cầu trực tuyến tại 311Online (www.311.dc.gov)
  3. Tải lấy ứng dụng điện thoại DC311 Smartphone App

911 - Gọi 911 để yêu cầu dịch vụ y tế khẩn cấp, cứu hỏa và cảnh sát. Có thể gọi 911 miễn phí qua điện thoại tại nhà, thiết bị không dây và điện thoại trả tiền ở khắp Quận. Dùng 911 để báo cáo bất cứ các điều sau đây:

  • Bất cứ tội phạm nào đang diễn tiến hoặc cho biết kẻ vi phạm còn có mặt tại hiện trường hay không (hoặc vừa mới rời đi)
  • Mọi trường hợp khẩn cấp y tế và hỏa hoạn
  • Có kẻ đột nhập nhà ở và doanh nghiệp
  • Vụ đụng xe có thương tật cá nhân, thiệt hại lớn về tài sản, hoặc làm kẹt cứng giao thông
  • Thấy bóng dáng bọn tội phạm đang bị cảnh sát truy nã

Các Dịch Vụ:

Smartphone App –
DC311 - Được thiết kế chủ yếu để giúp cho các yêu cầu về dịch vụ của thành phố được tiện lợi hơn, DC311 app là một công cụ với thời gian thực sự để giúp cho cộng đồng báo cáo các vấn đề ngay khi chúng xảy ra, để kèm theo những hình ảnh của vấn đề và ngay cả theo dõi tình trạng của yêu cầu đó. Có hơn 80 dịch vụ khác nhau để chọn, kể cả các vấn đề về thu thập rác, sửa chữa ổ gà và bôi các hình vẽ trên tường. Smartphone app là miễn phí, và có sẵn trong cả thiết bị di động I-phone lẫn Android.

Smart911 - Văn Phòng Truyền Thông Thống Nhất bắt đầu áp dụng Smart911 tại Washington DC từ tháng Bảy 2012 để cải tiến dịch vụ 911 cho công dân. Dịch vụ này là miễn phí và giúp cho người sử dụng thiết lập Hồ Sơ An Toàn cho gia đình của họ bao gồm bất cứ thông tin mà họ muốn được giải quyết ngay trong trường hợp họ cần hỗ trợ khẩn cấp. Sau đó, khi quay số 9-1-1 từ một số điện thoại có liên hệ đến Hồ Sơ An Toàn, thì hồ sơ này sẽ hiện lên số điện thoại của người gọi 911 ngay. Hồ sơ có thể cung cấp cho người gọi thông tin quan trọng có thể dùng để tìm các giải đáo thích hợp cho đúng địa điểm. Hãy thiết lập hồ sơ an toàn cho gia đình quý vị tại www.smart911.com.

Dịch Vụ Thông Ngôn:

Nhân viên OUC có thể cung cấp fịch vụ khách hàng bằng tiếng Tây Ban Nha, tiếng Ý, tiếng Đại Hàn, tiếng Farsi cũng như một số ngôn ngữ khác. Dịch vụ thông dịch cho ít nhất 200 ngôn ngữ bổ sung khác được cung cấp qua cơ quan hỗ trợ từ Dịch Vụ Ngôn Ngữ qua Đường Dây Điện Thoại.

Thông Tin Liên Lạc:

DC Office of Unified Communications
2720 Martin Luther King Jr. Ave. SE
Washington DC 20032
202-730-0524
Đối với việc tiếp ngoại cộng đồng hay hỏi xin thông tin, hãy liên lạc với [email protected] hoặc gọi số 202-730-0503.